You are here: News

Sjøforsvaret på besøk til Sea-Hawk

Representanter fra Sjøheimevernet, her sammen med Sea-Hawk's ledelse.

Mangler bilde

Fredag 15.november 2013 var representanter fra KYP-troppen i Sjøheimevernets Innsatsstyrke Salamander på besøk i våre kontorer på Laksevåg i Bergen. Der fikk de en grundig gjennomgang av vår teknologi og hvilke tjenester vi kan levere.
KYP står for Kystmeldepost, og operatørene her benytter blant annet radar som en sensor for å overvåke og kontrollere et gitt sjøområde.

  • Vi er imponert over detaljnivået Sea Hawks radarbilder, selv under utfordrende værforhold. I dag er det jo skikkelig bergensk ruskevær og til tross for dette fikk vi svært detaljert informasjon på radarmonitorene, sier lagføreren etter å ha testet installasjonen på vårt kontor.
    - Samtidig er det klart at en 12 fots radarinstallasjon på flere hundre kilo aldri vil kunne bli mobil nok til vårt bruk, men det er uansett veldig interessant for oss å se hvilken teknologi som er tilgjengelig, fortsetter lagføreren.

Etter å ha testet vår installasjon var de fire representantene fra Innsatsstyrke Salamander unisont enige om at radarbildet som leveres av Sea Hawks installasjon gir et såpass detaljert bilde at det ville være en klar forbedring fra det bildet de får ved bruk av deres egen, mobile installasjon.

Det er her viktig å understreke at å sammenligne de to installasjonene vil være helt urimelig, da vår installasjon er fast, mens utstyret KYP troppen benytter er en langt mindre og bærbar løsning.

Hva denne testen og demonstrasjonen vil bety for et mulig samarbeid i fremtiden vet vi ikke, men KYP operatørene dro forhåpentligvis fra våre kontorer med litt mer kunnskap og forståelse for hvor langt radarteknologien har kommet for det maritime miljøet.